Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Domu Dziecka Stanica w Katowicach

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Domu Dziecka Stanica w Katowicach

DDS.2613/01/2017                                                           Katowice, dn. 30.10.2017

                                                                                                                                                                            

Informacja

o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach

                                                                                                                                                                            

Dom Dziecka „Stanica” w Katowicach informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego, który zgodnie z Zarządzeniem nr 438/2015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 16 września 2015r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz zgodnie z Procedurami postępowania i kompetencji w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Domu Dziecka „Stanica” zagospodaruje poprzez:

- Nieodpłatne przekazanie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice.

- Sprzedaż, w przypadku braku chętnych do nieodpłatnego przekazania (po ogłoszeniu przetargu).

Nieodpłatne przekazanie następuje na wniosek zainteresowanego, kierowany do Dyrektora Domu Dziecka STANICA w Katowicach

Podstawą dokonania przekazania jest protokół zdawczo-odbiorczy.

Odbiór składnika majątku ruchomego następuje na koszt podmiotu, któremu przekazano składnik majątku.

Wnioski prosimy przesyłać do 13 listopada 2017r. na adres:

Dom Dziecka STANICA

Ul. Plebiscytowa 46

40-041 Katowice

telefon: 32 251-21-16

 

http://nbip.pl/domdzieckastanica/i/?i=34042

http://nbip.pl/domdzieckastanica/i/?i=29617

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 224
Wprowadzony przez: Monika Magiera-Drabik
Data opublikowania: 2017-10-30 11:51:13
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-10-30 12:06:23 Monika Magiera-Drabik
Publikacja artykułu
2017-10-30 12:06:09 Monika Magiera-Drabik
2017-10-30 12:03:14 Monika Magiera-Drabik
2017-10-30 12:02:30 Monika Magiera-Drabik