Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Informacje ogólne

BIP - co to jest?

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w Domu Dziecka.

 Na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Domu Dziecka "Stanica" w Katowicach można dostać się:

 • w sposób pośredni poprzez odnośnik Biuletyn Informacji Publicznej znajdujący się na stronie głównej Urzędu Miasta Katowice
  www.bip.um.katowice.pl ,
 • w sposób bezpośredni poprzez podanie odpowiedniego adresu URL w przeglądarce internetowej
  www.domdzieckastanica.nbip.pl

Strona biuletynu składa się z logo biuletynu wraz z menu przedmiotowym, czyli wykazem grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP (lewa część) oraz okna głównego, w którym owe informacje są prezentowane (prawa część).

Menu przedmiotowe podzielone zostało na części:

Moduł główny:

 • Kierownictwo
 • dane teleadresowe
 • Sekretariat
 • Wydziały
 • Praca w Domu Dziecka
 • Struktura Organizacyjna
 • Przetargi
 • skargi i wnioski
 • Misja i program wychowawczy
 • Majątek
 • Kontrole
 • Informacje archiwalne - praca
 • Informacje archiwalne - zamówienia publiczne

    AKTY PRAWNE

 • Regulamin
 • Statut
 • Rejestry, Ewidencje, Archiwa

    INFORMACJA O BIP

 • Instrukcja obsługi
 • Dane Nieudostępnione
 • Redakcja strony

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007r. (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - Dom Dziecka, mowa jest o Domu Dziecka "Stanica" w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.

 Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Dom Dziecka "Stanica" w Katowicach.

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.


Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"Informacje nieudostepnione" - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.).

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 567
Wprowadzony przez: Monika Magiera-Drabik
Data opublikowania: 2014-10-10 11:58:22
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2014-10-10 12:13:16 Monika Magiera-Drabik
zmiana adresu strony na aktywny link
2014-10-10 12:11:37 Monika Magiera-Drabik poprawienie błędów pisarskich
2014-10-10 12:08:47 Monika Magiera-Drabik Publikacja artykułu