Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 Kontrole przeprowadzone w roku 2017:

 

20.04

Kontrola przeprowadzona przez inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowicach..
Pobrano próbki wody z instalacji wody ciepłej do badań w kierunku bakterii legionella sp. - próbki spełniały wymogi opisane prawem - bez zaleceń.

27.11

Kontrola przeprowadzona przez inspektora Wydziału Audytu i Kontroli UM Katowice.  
Temat: Gospodarka taborem samochodów służbowych w jednostkach miasta Katowice

Bez zaleceń

20.12

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach.

Temat: ocena stanu sanitarnego – bez uwag