Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

 Kontrole przeprowadzone w roku 2016:

16 III-15 IV

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice

Temat: Kontrola problemowa. Realizacja planu dochodów i wydatków za 2015.

Wydano 15 zaleceń - wszystkie zrealizowano.

3 VI-16 VI

Kontrola przeprowadzona przez inspektora Wydziału Polityki Społecznej UM w Katowicach.

Temat: kontrola zarządcza, planowa, okresowa w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych

Wydano 5 zaleceń, wszystkie zrealizowano

29 VI

Kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

Temat: kontrola w trybie zwykłym-problemowa w zakresie sprawdzenia warunków lokalowych, w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na zwiększenie liczby dzieci na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udzielono zgody.
24 VIII

Kontrola przeprowadzona przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Katowicach.

Temat: ocena stanu sanitarnego – bez uwag

05-27 IX

Kontrola przeprowadzona przez inspektora Wydziału Polityki Społecznej UM w Katowicach.

Temat: kontrola zarządcza, planowa, okresowa w oparciu o art. 38b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Wydano 8 zaleceń, wszystkie zrealizowano