Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Katowice, 24 października 2018 r.

 

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Domu Dziecka Stanica w Katowicach

DDS.2613.01.2018

                Dyrektor Domu Dziecka „Stanica” w Katowicach informuje, że posiada zużyte składniki majątku ruchomego, które zgodnie z Zarządzeniem nr 1860/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 20.03.2018r. w sprawie określenia sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom organizacyjnym miasta Katowice oraz zgodnie z Procedurami postępowania i kompetencji w zakresie gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Domu Dziecka „Stanica” zagospodaruje poprzez:

a)  nieodpłatne przekazanie innej jednostce organizacyjnej miasta Katowice.

b) oddania w najem, dzierżawę lub sprzedaży,

c) darowizny,

d) likwidacji.

Dom Dziecka "Stanica" zajmuje budynek w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.
Nieruchomość przekazana decyzją Wojewody Śląskiego
nr - Ppm.III/7723/53/2000 z dnia 25.04.2000 r. 

Nieruchomość zarejestrowana w księdze wieczystej pod numerem KW 27204 obejmuje działki nr 103, 2/1, 2/11, 2/12, 104/2, 100/2 o łącznej powierzchni 4699 m2.