Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Dziecka Stanica

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dom Dziecka "Stanica" zajmuje budynek w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 46.
Nieruchomość przekazana decyzją Wojewody Śląskiego
nr - Ppm.III/7723/53/2000 z dnia 25.04.2000 r. 

Nieruchomość zarejestrowana w księdze wieczystej pod numerem KW 27204 obejmuje działki nr 103, 2/1, 2/11, 2/12, 104/2, 100/2 o łącznej powierzchni 4699 m2.